Missie van Vrije Basisschool Prinses Juliana

Basisschool Prinses Juliana is een Vlaams Nederlandse Basisschool met een protestant-christelijke achtergrond die als doel heeft te willen voorzien in de behoefte aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, vanuit een proactieve en lerende organisatie, in een voor alle betrokkenen veilige internationale omgeving, rekening houdend met de meertalige omgeving waarin dit onderwijs gestalte krijgt.

Wij nodigen alle kinderen uit om op stap te gaan op een weg die leidt naar buiten, naar een wereld waarin het kind zijn eigen levensweg onder persoonlijke verantwoordelijkheid zal kunnen vervolgen en voorbereid is op een steeds sneller veranderende maatschappij .

Visie van onze school

De Prinses Julianaschool is een Vlaams-Nederlandse basisschool die een veilige, verzorgde en uitdagende leeromgeving creëert, waarbij kernvakken, waardenoverdracht & levensvaardigheden hand in hand gaan.

Kinderen worden daartoe, ieder met hun eigen behoeften, maximaal uitgedaagd. We willen er voor zorgdragen dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, op zowel sociaal, cognitief, emotioneel, creatief als fysiek gebied.

Wij zijn een school waarin wij zorg dragen voor elkaar, die met beide benen in de 21e eeuw staat. Een school waar instructie effectief en gedifferentieerd wordt aangeboden, rekening houdend met de verschillende leerstijlen van onze leerlingen. Dit door professionele leerkrachten en begeleiders die zich willen blijven ontwikkelen en open staan voor verandering

Docenten en vaste medewerkers

Het team bestaat uit leerkrachten, vakdocenten en onderwijsondersteunende medewerkers. Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Op de foto gaan brengt wel het grappige in het team los!

Screen Shot 2018-12-12 at 21.50.36.png