Toelating en aanmelding

De toelating en aanmelding is voorgeschreven door het Lokaal Overleg Platform Brussel. Meer informatie vindt u op www.inschrijveninbrussel.be

Aan de inschrijving op onze school is de voorwaarde verbonden dat de ouders akkoord gaan met het pedagogisch project, de PC-identiteit, de schoolgids en het schoolreglement en dat de leerling de wettelijke toelatingsleeftijd heeft bereikt.